Retten i Holstebro

Billedet viser retsbygningen i Holstebro indefra

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Holstebro.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Holstebro tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Holstebro hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Holstebro
Stationsvej 58 
DK-7500 Holstebro

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Gå til kontaktoplysninger

Mundbind i retsbygningerne

Alle brugere skal trygt kunne færdes ved Retten i Holstebro.

Derfor indføres fra 29. oktober 2020 et krav om brug af mundbind eller visir i offentligt tilgængelige gang- og ventearealer i rettens bygninger. Kravet gælder for alle personer på 12 år eller derover. Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet.

Kravet gælder både ved hovedtingstedet i Holstebro og afdelingskontoret i Thisted.

Gør venligst rettens personale opmærksom på det, hvis du mener at være særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis du smittes med COVID-19.

Undladelse af at medbringe mundbind er ikke en gyldig grund til at udeblive fra et møde eller et retsmøde.

I retslokalerne er det den enkelte dommer/retsformand, der beslutter, om der kan eller skal bæres mundbind eller visir.

Ved tvivl kan der rettes henvendelse til retten på telefon 99 68 54 00.

Corona: sagsafvikling i retten

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner